Gegevensbescherming

Privacybeleid
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze website is Gebrüder Salchegger KG, Skischule Bögei, Filzmooser Straße 15, 5532 Filzmoos, info@boegei.at.
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere ontvangers zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

“Deel” knoppen
Onze website heeft op sommige pagina’s knoppen om de inhoud van pagina’s te delen op de sociale media platforms Facebook, Instagram, Linkedin, Xing, Youtube, Twitter, Google Plus, Pinterest. De knoppen zijn ideaal ontworpen om de persoonsgegevens van onze websitebezoekers te beschermen, aangezien het script (computerprogramma) achter de knoppen geen persoonsgegevens verzamelt of verwerkt. Bezoekers van de website die onze site willen delen, worden doorverwezen naar de “Share”-pagina’s van de respectieve sociale-mediaplatforms wanneer zij op de knoppen klikken. Alleen daar worden de scripts geladen die nodig zijn om de inhoud van de pagina te delen. De zakelijke en gegevensbeschermingsvoorwaarden die de websitebezoeker met de respectieve sociale mediaplatforms is overeengekomen, zijn dan van toepassing. Gedetailleerde informatie hierover wordt verstrekt door de respectieve platforms Facebook, Google Plus, Instagram, Linkedin, Xing, Youtube, Twitter, Pinterest.

Cookies – deze website maakt gebruik van cookies
Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Wanneer u een website bezoekt, kan de website een cookie op de computer van de websitebezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens uit de eerder opgeslagen cookie lezen en zo bijvoorbeeld vaststellen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was.
Meer informatie over cookies vindt u op WIKIPEDIA.
https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie

De cookie-instellingen wijzigen
Hoe de webbrowser omgaat met cookies, welke cookies worden toegestaan of geweigerd, kan door de gebruiker worden bepaald in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de desbetreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kan worden opgeroepen via de helpfunctie van de desbetreffende webbrowser. Als het gebruik van cookies wordt beperkt, zijn mogelijk niet alle functies van deze website volledig bruikbaar.

Cookies op onze website
Onze website maakt gebruik van de volgende providers:
Doppelpack Semantic Cookie
Google Analytics
Google Adwords
Google Tag Manager
Facebook Connect
Facebook Custom Audience
Facebook Pixel
Twitter Badge
AddThis

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) op basis van een hoger legitiem belang (analyse van het gebruik van de website). Daartoe hebben wij met Google een contract voor de verwerking van bestelgegevens gesloten.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt via software een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht en worden gegevens overgebracht naar de servers van Google, waarvan sommige zich in de Verenigde Staten bevinden. Google Analytics gebruikt ook cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en om te analyseren hoe websitegebruikers de website gebruiken. Deze website maakt gebruik van de functie “Activering van IP-anonimisering”.
Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Volgens Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gedetailleerde informatie over de behandeling van gebruikersgegevens met Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google of Google Analytics.
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Google Analytics deactiveren
– U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics op alle websites in het algemeen voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
– U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics alleen op deze website voorkomen door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie zal worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan deze website: Deactiveer Google Analytics.

Facebook Pixel
Deze website maakt gebruik van Facebook Pixel, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”) op de wettelijke basis van doorslaggevend legitiem belang.
Daartoe hebben wij met Facebook een contract gesloten voor de verwerking van gegevens in opdracht. Een deel van de gegevens wordt doorgegeven aan de VS. De doorgifte van gegevens naar de VS vindt plaats op basis van het Privacy Shield. Wanneer u onze website oproept, wordt via software een verbinding met de servers van Facebook tot stand gebracht en worden gegevens overgebracht naar de servers van Facebook, waarvan sommige zich in de Verenigde Staten bevinden.
Facebook Pixel gebruikt ook cookies om informatie over de websitegebruiker op te slaan en om te analyseren hoe websitegebruikers de website gebruiken. Volgens Facebook zal Facebook de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteit op de website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te verlenen.
Facebook kan deze informatie ook overdragen aan derden indien daartoe verplicht door de wet, of wanneer deze derden de informatie namens Facebook verwerken. Gedetailleerde informatie over hoe Facebook omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van www.facebook.com.
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Deactiveer Facebook Pixel
– U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Facebook Pixel alleen op deze website voorkomen door op de volgende link te klikken. cEr zal een opt-out-cookie worden geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Deactiveer Facebook Pixel.

Uw rechten
U hebt het recht op informatie, correctie, wissen en beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
De rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens tot aan de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast.
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. In geval van verzet worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt met het oog op direct marketing.
Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming, Hohenstaufengasse 3, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at).